WIESE LEDERUDVIKLING

Coaching, supervision og konfliktløsning til ledere og teams.

Ønsker du at skabe gode resultater sammen med dine medarbejdere?


Med eksempler fra din hverdag kan jeg støtte dig i at undersøge og analysere dine handlemuligheder, så du kan træffe de rigtige ledelsesbeslutninger.


Som leder har du også en vigtig rolle i at skabe rammen om og gå forrest i at finde konstruktive løsninger på konflikter. Det koster både økonomisk og menneskeligt at lægge låg på konflikter i arbejdsrelationer. Det giver mistrivsel og dårlige resultater.

Ring og få en snak om dine eller jeres udfordringer. Så finder vi ud af sammen, hvordan jeg bedst kan hjælpe.


Jeg har solid ledelseserfaring og praksiserfaring som ledelseskonsulent, procesfacilitator, konfliktløser og underviser.


v/Marianne Wiese

33791240