VEJBY-TIBIRKE SELSKABET

Bevaring af Vejby-Tibirke-egnens særpræg

Vejby-Tibirke Selskabets formål er at bevare og styrke kendskabet til Vejby-Tibirke-egnens særpræg. Dette sker ved at indsamle kunst og litteratur skabt af kunstnere, som har boet eller virket på egnen.


Selskabet står åbent for alle interesserede, der ønsker at blive medlem. Du kan tilmelde dig på hjemmesiden vtselskabet.dk/tilmelding/.


Selskabet udsender hvert forår en årbog med artikler og illustrationer om egnens historie og kultur. Omkring 300 artikler i årbøger fra tidligere år eller andre publikationer kan læses på hjemmesiden.


Årbogen sendes gratis til alle medlemmer.

V.h. Chr. Friis,
formand for
Vejby-Tibirke Selskabet

VEJBY-TIBIRKE SELSKABET

Sankt Helenevej 7

3220 Tisvildeleje

Friis.laebo@mail.dk