TISVILDE LOKALRÅD

Vi varertager lokalsamfundets interesser

Tisvilde Lokalråd er en repræsentativ gruppe valgt af og blandt de fastboende borgere i Tibirke sogn. Lokalrådet er i sammensætning og funktion uafhængigt af partipolitiske hensyn. Vi har til formål at varetage lokalsamfundets interesser, fremme dets udvikling og at søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører vores lokalsamfund. Tisvilde Lokalråd fungerer som kontaktled mellem lokalsamfundet og Gribskov Kommune og andre instanser.


Blandt nogle af de synlige opgaver, Lokalrådet påtager sig, er:

  • Loppemarkedet på Birkepladsen hver lørdag om sommeren.
  • Adventsarrangement og juletræ på Birkepladsen og Sankt Hans bål på stranden i tæt samarbejde med Tisvilde & omegns erhvervsforening og Grundejerforeningen.


Lokalrådet består af 9 medlemmer, som vælges for 2 år. Lokalrådet vælges på det ordinære borgermøde ved direkte og personlige valg. Det ordinære borgermøde afholdes årligt i januar måned.


Tøv ikke med at henvende dig til os, hvis du har noget på hjerte, som vedrører vores lokalsamfund.